Διοικητικό Συμβούλιο

Χρήστος Ζήσος

Χρήστος Ζήσος

Αντιπρόεδρος
Ελένη Γκισάκη

Ελένη Γκισάκη

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων