Διοικητικό Συμβούλιο

Ελένη Γκισάκη

Ελένη Γκισάκη

Πρόεδρος
Δημήτριος Πάλλης

Δημήτριος Πάλλης

Αντιπρόεδρος
Χρήστος Ζήσος

Χρήστος Ζήσος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων