Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτριος Πάλλης

Δημήτριος Πάλλης

Γραμματέας
Βασίλειος Νάκος

Βασίλειος Νάκος

Αντιπρόεδρος
Αναστασία Ιωαννίδου

Αναστασία Ιωαννίδου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων