Βασίλειος Νάκος

Γεννήθηκα το 1972, πρώτη επαφή με τη φωτογραφία έγινε οταν πήγαινα Γυμνάσιο, έκτοτε ασχολήθηκα περιστασιακά.
Το 2013 άρχισα να ασχολούμαι πιο εντατικά με το video και κυρίως με τη φωτογραφία.
Από το 2015 αποτελώ μέλος της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας και έχω πάρει μέρος σε τρεις ομαδικές εκθέσεις.

Ιστορικό