Portfolio 2018

Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018Portfolio 2018

Oι φωτογραφίες αποτελούν τμήματα των ατομικών εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους στον χώρο της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας.