Νέο Δ.Σ. στη Φ.Λ.Λ.

·

Μετά τις εκλογές που έγιναν στην Γενική Συνέλευση της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021  στον χώρο της Φ.Λ.Λάρισας, στο Πνευματικό Κέντρο Σωτηρίου Ζιαζιά, Ροδόπης 48, στην Λάρισα, προέκυψε νέο Διοικητικό συμβούλιο.

Το νέο Δ.Σ. συνεστήθη σε σώμα σύμφωνα με το καταστατικό την Πέμπτη  9 Νοεμβρίου 2021 και κατά την συνεδρίαση έγινε η κατανομή αρμοδιοτήτων.

Με ομόφωνη απόφαση η σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής.

Δημήτρης Πάλλης - Πρόεδρος
Χρίστος Ζήσος - Αντιπρόεδρος
Ολυμπία Καλαμπαλίκη - Γραμματέας
Δήμητρα Θυμούλια - Ταμίας
Ελένη Γκισάκη - Μέλος

Δημοσίευση: 
10 Δεκεμβρίου 2021 - 13:18