Σεμινάριο με την Ελένη Μουζακίτη

EDITING AND SEQUENCING PHOTOGRAPHIC PROJECTS
Σεμινάριο με την Ελένη Μουζακίτη
·

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Πώς εξελίσουμε ένα φωτογραφικό πρότζεκτ; Πώς το ολοκληρώνουμε; Πώς διακρίνουμε τη δυναμική της σχέσης εικόνων και με τι κριτήρια αναζητούμε δεσμούς μεταξύ τους
και χτίζουμε σχέσεις για να διαμορφώσουμε το νόημα, το αφηγηματικό περιεχόμενο;
Σε τι διαφέρει το στήσιμο μιας φωτογραφικής σειράς για ένα βιβλίο από μία παρουσίαση σε εκεθεσιακό χώρο? Πώς η διαφορά αυτή μπορεί να νοηματοδοτήσει επιπρόσθετα το περιεχόμενο μιας σειράς;
Στο θεωρητικό και πρακτικό αυτό εργαστήριο θα εστιάσουμε στον τρόπο συγκρότησης μιας σειράς εικόνων. Θα επικεντρωθούμε δηλ. στη διαδικασία επιλογής των εικόνων και κυρίως στη μορφολογική και νοηματική αναζήτηση δεσμών ανάμεσα στις μεμονωμένες (αυτόνομες) εικόνες, ώστε να προκύψει ένα σώμα έργου με εσωτερική δυναμική και συνέχεια.

Στο θεωρητικό σκέλος θα δούμε και θα αναλύσουμε επιλεγμένα έργα (φωτογραφικές σειρές – ενότητες - βιβλία). Θα συζητήσουμε για τις παραμέτρους επιλογής και την σύνδεση – τον τρόπο παράθεσης - διαδοχής των εικόνων και πώς αυτή η διαδικασία οργανώνει τον τρόπο που νοηματοδοτείται το σύνολο αλλά και τα
μεμονωμένα στοιχεία στη μεταξύ τους συνάφεια.

Στην πράξη θα δούμε, θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε τις προσπάθειες συγκρότησης φωτογραφικών σειρών των συμμετεχόντων, θα δούμε δηλ. πως αυτά που συζητήθηκαν στο θεωρητικό σκέλος (formal sequencing and content sequencing)
μπορούν να εφαρμοσθούν. Θα αναφερθούμε στην έννοια της αναστοχαστικής πρακτικής - “reflective practice”, όπως αυτή αναλύεται στο βιβλίο του D. Schon “The Reflective Practitioner”.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
- Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να κατανοήσουν τη διαδικασία της
δημιουργίας μιας φωτογραφικής σειράς, συγκρότησης ενός σώματος δουλειάς.
- Απευθύνεται σε όσους θέλουν να εξελίξουν ή να οργανώσουν μιά σειρά εικόνων
πάνω σε έναν (θεματικό) άξονα (portfolio).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ημ/νίες: 29-30-31 Μαρτίου 2019

Τα ακριβή ωραρια θα διαμορφοθούν ανάλογα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν στην εισηγήτρια μέχρι 35 εικόνες,15 μέρες πριν την έναρξη του εργαστηρίου.

Οποιοι δημλώσουν συμμετοχή θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες.
Δηλώσεις συμμετοχής στο mail της λεσχης info@fll.gr

ΚΟΣΤΟΣ:
-για ενεργά μέλη της λέσχης 60 Ε
-για μη ενεργά μέλη 100 Ε
-για μη μέλη 120 Ε

Σημείωση: το κόστος του σεμιναριου ειναι 120 Ε/ατομο, η λέσχη επιδοτεί μέρος αυτου ως bonus στα μέλη της.

Σεμινάριο με την Ελένη Μουζακίτη
Σεμινάριο με την Ελένη Μουζακίτη
Σεμινάριο με την Ελένη Μουζακίτη
Δημοσίευση: 
28 Μαρτίου 2019 - 22:04