Οι Λαρισαίοι συνομιλούν για την Λάρισα

κάλεσμα μελών της ΦΛΛ για συμμετοχή σε έκθεση φωτογραφίας
·

Η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας (Φ.Λ.Λ.) έχοντας ενεργό ρόλο στην παραγωγή και αναπαράσταση του πολιτισμού στην Λάρισα, συντάσσεται με την δημοτική αρχή της πόλης στο πλαίσιο της διεκδίκησης του τίτλου της «Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας» για το 2021.

Προς αυτήν την κατεύθυνση και έχοντας ως γνώμονα την ιδιαίτερη σημασία που αποκτά ο αυτοπροσδιορισμός μέσα σε μια εννοιολογικά ρευστή εποχή, η Φ.Λ.Λ. πρόκειται να παρουσιάσει έκθεση φωτογραφίας με θέμα τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης με τίτλο:
"Οι Λαρισαίοι συνομιλούν για την Λάρισα"

Σκοπός της έκθεσης, θα είναι η φωτογραφική απεικόνιση του πολιτισμικού αποτυπώματος των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Λάρισα. Οι συνήθειες, η τοπική κουλτούρα, οι δραστηριότητες, ο τρόπος έκφρασης, αλλά και η ιδιαιτερότητα με την οποία οι Λαρισαίοι αντιλαμβάνονται και οικειοποιούνται τον χώρο της πόλη τους, αποτελούν τομείς τους οποίους ο φωτογραφικός φακός θα κλιθεί να αναδείξει. Ένα εγχείρημα με εξέχουσα συνεισφορά στην σκιαγράφηση της τοπικής πολιτισμικής δραστηριότητας, καθώς η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας μέσω της συγκεκριμένης έκθεσης, θα επιχειρήσει να επικοινωνήσει με καλλιτεχνική ματιά, όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων της πόλης, που προσδίδουν στην Λάρισα την δική της ξεχωριστή πολιτισμική ταυτότητα.

Υπεύθυνος έκθεσης: Δημήτρης Πάλλης

- οι φωτογραφίες πρέπει να παραδοθούν μέχρι Πέμπτη 10/9/15
- παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την παραπάνω δράση να ενημερώσουν μέχρι την 30/7/15

Δημοσίευση: 
15 Ιουλίου 2015 - 10:21