Μαθήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας

έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων
·

H Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας ενημερώνει τα μέλη της και όσους άλλους ενδιαφέρονται οτι θα ξεκινήσει, όπως και πέρυσι, μια σειρά μαθημάτων πάνω στην ψηφιακή επεξεργασία της φωτογραφίας

Ένα από τα βασικότερα θέματα του σεμιναρίου είναι ο δημιουργικός έλεγχος της ψηφιακής κάμερας και οι τρόποι αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας της φωτογραφίας. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν όλα τα βασικά στοιχεία του Photoshop. Η ενότητα θα καλύψει πτυχές του Phοtoshop όπως τα tools, το histogram, τα levels και curves, history, transforming, cropping, resizing και saving εικόνες.

Η έναρξη του κύκλου μαθημάτων θα γίνει την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρευρίσκονται, γιατι θα γίνει ενημέρωση για τις ημερομηνίες και την διάρκεια των μαθημάτων.

Δημοσίευση: 
11 Ιανουαρίου 2013 - 13:21