Φωτογραφικές Διατυπώσεις

Υποβολή Φωτογραφιών για έκθεση
·

Η ΦΛΛ προσκαλεί παλαιά και νέα μέλη της να υποβάλλουν φωτογραφίες για τη δημιουργία έκθεσης φωτογραφίας που θα φέρει τον τίτλο “Φωτογραφικές Διατυπώσεις”.

Κάθε φωτογράφος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μια ενότητα φωτογραφιών (από 6 έως 12 φωτογραφίες) με μία θεματική που ό ίδιος θα έχει επιλέξει.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Τρίτη 24 Απριλίου 2012, (η παράδοση του υλικού θα γίνει στο χώρο της Λέσχης).

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι στα 300dpi και στη μέγιστη ανάλυσή τους, σε ψηφιακό φορμά jpeg/tiff. Το μέσο παράδοσης είναι τα αποθηκευτικά μέσα CD/DVD.

Τα μέλη που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Χριστίνα Μπαρμπή στο 6936748404.

Την επιμέλειας της έκθεσης για τα μέλη που θα συμμετέχουν στην έκθεση θα αναλάβει το Δ.Σ. Του Συλλόγου

Δημοσίευση: 
14 Απριλίου 2012 - 15:12