2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φωτογραφίας
·

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός της Νομαρχίας Λάρισας σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με τίτλο: «Νερό»

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής: 11 Σεπτεμβρίου 2009

Επισυνάπτονται η Πρόσκληση-Όροι του Διαγωνισμού και η Αίτηση Συμμετοχής

Δημοσίευση: 
12 Ιουνίου 2009 - 04:55