Τρία κλικ πάνω σε ένα θέμα

Προκήρυξη διαγωνισμού
·

Προκήρυξη 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας για νέους έως και 30 ετών από τον Πολιτιστικό Οργανισμό της Νομαρχίας Λάρισας και σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φωτογραφιών και των αιτήσεων συμμετοχής: 16 Μαΐου 2008

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός της Νομαρχίας Λάρισας σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, προσκαλεί τους νέους (έως και 30 ετών) να συμμετάσχουν στον 1ο Πανελλαδικό Διαγωνισμό Φωτογραφίας
με τίτλο: «Τρία κλικ πάνω σε ένα θέμα»

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν με τρεις φωτογραφίες πάνω σε άξονα της δικής τους επιλογής.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μια θεματική ενότητα με τρεις (3) φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες σε απλό φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 20Χ30 εκ. συνοδευμένες από κείμενο (αν είναι δυνατό) που θα επεξηγεί και θα αναλύει τη δουλειά τους.
(Όσοι επιθυμούν μπορούν μαζί με τις παραπάνω έντυπες φωτογραφίες που αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής, να αποστείλουν το φάκελό τους και σε ψηφιακή μορφή σε CD, σε ανάλυση τουλάχιστον 300 ppi και σε μέγεθος 20Χ30 εκ.)
2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις συμμετοχές τους ταχυδρομικώς στην παρακάτω Διεύθυνση:
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Λάρισας,
Τ.Κ. 41001, ΛΑΡΙΣΑ (Για το φωτογραφικό διαγωνισμό)
3. Οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να είναι κολλημένες σε χαρτόνι.
4. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας θα πρέπει να αναγράφεται: α. ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας (όπως αναγράφεται στο δελτίο συμμετοχής), β. το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου και γ. ο τίτλος της φωτογραφίας, ο τόπος, η περιοχή και τοπωνύμιο αν υπάρχει.
(Η φορά ανάγνωσης των παραπάνω πρέπει να καταδεικνύει το πάνω μέρος της φωτογραφίας).
5. Συμμετοχές με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email), όπως επίσης και με διαφάνειες (slides) δεν θα γίνονται δεκτές.
6. Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό φωτογραφίας θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το δελτίο συμμετοχής.
Το δελτίο συμμετοχής μπορεί να είναι φωτοαντίγραφο του υποδείγματος που συνοδεύει την προκήρυξη του διαγωνισμού.
Δελτία συμμετοχής μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από τον δικτυακό τόπο της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας (www.fll.gr/) καθώς επίσης και από το δικτυακό τόπο του Πολιτιστικού Οργανισμού Νομαρχίας Λάρισας (http://ponlarissas.wordpress.com/)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι νέοι έως 30 ετών που ζουν στη χώρα μας.
Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φωτογραφιών και των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 16η Μαΐου 2008 (Σφραγίδα ταχυδρομείου).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1. Η σύνθεση της κριτικής επιτροπής θα καθοριστεί με απόφαση των Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού Νομαρχίας Λάρισας και Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας.
2. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
3. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει το Σάββατο 24 Μαΐου 2008 με τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και μέσα από το διαδικτυακό τόπο του Πολιτιστικού Οργανισμού της Νομαρχίας Λάρισας (http://ponlarissas.wordpress.com/) και της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας (fll.gr).
4. Οι ενδιαφερόμενοι, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δηλώνουν υπεύθυνα ότι, παραχωρούν στους διοργανωτές το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών τους για κάθε σκοπό (όπως, για την έκδοση καταλόγου της έκθεσης, για δημοσίευση και έκθεση με τον όρο της αναφοράς του ονόματος του δημιουργού. Αποκλείεται η εμπορική εκμετάλλευση).
5. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε δημόσια τελετή στις 31 Μαΐου 2008, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της ειδικής έκθεσης κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι φωτογραφίες που θα διακριθούν.
6. Οι επιπλέον φωτογραφικές δουλειές που θα αναρτηθούν στην ειδική αυτή έκθεση φωτογραφίας θα πάρουν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής.
7. Η Νομαρχία Λάρισας σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας θα κάνει κάθε προσπάθεια για την προστασία και τη φύλαξη των έργων, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους.
8. Κάθε απρόβλεπτη περίπτωση που τυχόν θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα ρυθμισθεί με απόφαση των Δ.Σ. των διοργανωτών. Αν το γεγονός αφορά τις κρίσεις των φωτογραφιών θα λυθεί από την κριτική επιτροπή.
9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους διαγωνιζόμενους όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1ο Βραβείο: Απονομή τιμητικού διπλώματος και μία ψηφιακή φωτ. μηχανή DSLR
2ο Βραβείο: Απονομή τιμητικού διπλώματος και ένας φορητός υπολογιστής
3ο Βραβείο: Απονομή τιμητικού διπλώματος και ένας φωτογραφικός εκτυπωτής

1ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος
2ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος
3ος έπαινος: Απονομή τιμητικού διπλώματος

Ανάρτηση: Ο αριθμός τους θα καθορισθεί από την κριτική επιτροπή και θα συνοδεύεται από αναμνηστικό τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής.

Επιδίωξή μας σ’ αυτό το διαγωνισμό είναι κύριος στόχος να μην είναι το βραβείο αλλά η δημιουργική δουλειά, η δυνατότητα έκφρασης μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας και φυσικά η διάκριση και η άμιλλα.
Ευχόμαστε σε όλους όσους θα συμμετάσχουν καλή επιτυχία και όμορφες εικόνες.

 

Δημοσίευση: 
02 Φεβρουαρίου 2008 - 00:00