Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας

με ελεύθερο θέμα
·

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Δημοσίευση: 
25 Φεβρουαρίου 1996 - 00:00