Εκδόσεις

2002

Έκδοση : Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας
© copyright 2002 Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται
φωτογραφίες δεκατεσσάρων
μελών της Λέσχης, από την έκθεση
που έγινε στο Χατζηγιάννειο Δημοτικό
Πνευματικό Κέντρο Λάρισας τον
Φεβρουάριο του 2002 με ελεύθερο θέμα

Ζαφειρίου Βασίλειος
Θώμος Γεώργιος
Κατσάκος Ανδρέας
Κυρατζούλης Ιωάννης
Λογιωτάτου Νικόλαος
Μήτρου Νικόλαος
Νατσιούλης Φώτης
Ντόμαλης Απόστολος
Ξαντινίδης Σταύρος
Πάλλης Δημήτριος
Παπανδρέου Θωμάς
Πιτσούλης Ζαχαρίας
Πριονάς Ιωσήφ
Χουλίαρα Ιωάννα

2004

Έκδοση : Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας
© copyright 2004 Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται
φωτογραφίες δεκατεσσάρων
μελών της Λέσχης, από την έκθεση
που έγινε στο Χατζηγιάννειο Δημοτικό
Πνευματικό Κέντρο Λάρισας με θέμα
΄΄Νυχτερινή φωτογραφία΄΄
τον Μάρτιο του 2003

Ζαβάρας Χρήστος
Ζαφειρίου Βασίλειος
Θάνος Ζήσης
Κατσάκος Ανδρέας
Κατσαρός Ευάγγελος
Κουσιώρας Ευάγγελος
Μάντζιαρης Κωνσταντίνος
Μπαρμπή Χριστίνα
Νατσιούλης Φώτης
Ξαντινίδης Σταύρος
Πάλλης Δημήτριος
Παπανδρέου Θωμάς
Παπανικολάου Ευάγγελος
Χουλίαρα Ιωάννα

2004

Έκδοση : Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας
© copyright 2004 Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται
φωτογραφίες δεκαπέντε
μελών της Λέσχης, από την έκθεση
που έγινε στο Χατζηγιάννειο Δημοτικό
Πνευματικό Κέντρο Λάρισας με θέμα
΄΄Καταγράφοντας την κίνηση΄΄
τον Απρίλιο του 2004

Ζαβάρας Χρήστος
Ζαφειρίου Βασίλειος
Θάνος Ζήσης
Κατσάκος Ανδρέας
Κουσιώρας Ευάγγελος
Κυρατζούλης Ιωάννης
Μάντζιαρης Κωνσταντίνος
Μπαρμπή Χριστίνα
Νατσιούλης Φώτης
Ξαντινίδης Σταύρος
Πάλλης Δημήτριος
Παπανδρέου Θωμάς
Παπαστεργίου Δημήτριος
Πιτσούλης Ζαχαρίας
Στάμου Βάγια

2004

ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
Έκδοση : Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας. Έκδοση 1η
© copyright 2004 Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας
Επιμέλεια έκδοσης : Πιτσούλης Ζαχαρίας
Κείμενα : Αθανάσιος Ν. Καρατόλιας
Επεξεργασία φωτογραφιών: Ζαφειρίου Βασίλειος

Το βιβλίο ¨Θεσσαλοί Ολυμπιονίκες¨
τυπώθηκε την Άνοιξη του 2004 σε
1.000 αντίτυπα.